2. Foxhol

Een soortgelijke advertentie in the Saturday Evening Post bracht de naam Weekend at Waikiki

Na de middelbare school ging ik, net als de meeste Waikiki´s, studeren in Groningen. Hier werd in de begin jaren 80 de basis gelegd voor wat later zou uitgroeien tot Weekend at Waikiki. In de eerste jaren van Groningen woonden Han en ik in huis bij Jack (de broer van Han). Het huis, een voormalig … Read more